ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αχαΐας

Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14η:Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2017, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 21 Φεβρουαρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13η: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 04 Νοεμβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12η: Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. 04 Νοεμβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11η: Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2016 10 Ιουνίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10η: Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ημερησίων ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα και υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’ και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδα Β’) με το παλαιό σύστημα, έτους 2016 29 Απριλίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9η: Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 29 Απριλίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8η: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους Μαθητές με Αναπηρία ή/ και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η Αξιοποίησή του στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 12 Μαΐου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7η: Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015 - Γενικές οδηγίες για προφορική εξέταση 14 Απριλίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6η: Τήρηση των κανονισμών προβολής και δημοσιότητας(2) 06 Μαρτίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5η:Υποβολή αίτησης - δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (ομάδας Β') για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση & αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο 29 Ιανουαρίου 2015

Διαχείριση