ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αχαΐας

Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12η: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 04 Νοεμβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11η: Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. 04 Νοεμβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10η: Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2016 10 Ιουνίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9η: Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ημερησίων ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα και υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α? και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδα Β?) με το παλαιό σύστημα, έτους 2016 29 Απριλίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8η: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους Μαθητές με Αναπηρία ή/ και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η Αξιοποίησή του στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 12 Μαΐου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7η: Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015 - Γενικές οδηγίες για προφορική εξέταση 14 Απριλίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6η: Τήρηση των κανονισμών προβολής και δημοσιότητας(2) 06 Μαρτίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5η:Υποβολή αίτησης - δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (ομάδας Β') για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση & αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο 29 Ιανουαρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4η: Ανασυγκρότηση Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) 19 Ιανουαρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3η: Ανάπτυξη υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή /και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 04 Ιουνίου 2014

Διαχείριση