ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αχαΐας

Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

1. Οριοθέτηση μαθητών.(Μαυρόγιαννη Θεώνη)

2. Με Νου και Φαντασία-Εκπαιδευτικά παιχνίδια  για τη λεπτή κινητικότητα (Κούρτογλου Γεωργία) (βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο 1)

3. Με Νου και Φαντασία- Εκπαιδευτικοί φάκελοι TEACCH (Κούρτογλου Γεωργία) (βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο 2)

4.Πρόγραμμα για την κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης (ΚΕΔΔΥ Αχαΐας).

5. Πρόγραμμα για τα μαθηματικά (ΚΕΔΔΥ Αχαΐας).

6. Πρόγραμμα για τη βελτίωση της αποκωδικοποίησης,κατανόησης, γραφής και των γνωστικών λειτουργιών (ΚΕΔΔΥ Αχαΐας)

7. Οδηγίες για προφορική εξέταση μαθητών/τριών.

8.Επιμορφωτικό Υλικό από το Έργο "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες" MIS 5000939 (11 παρουσιάσεις)

9Βιβλιογραφία για τη σχολική βία.

10. Οδηγός για Μαθητές με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες & Ταλέντα. Για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ? Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

11. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (19 άρθρα)

12. ΑΥΤΙΣΜΟΣ (14 άρθρα)

13. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για Μαθητές με Πολλαπλές Αναπηρίες. Οδηγός για Τυφλόκωφους Μαθητές (ΥΠΑΙΘ)

14. ΒΑΡΗΚΟΪΑ-ΚΩΦΩΣΗ (6 άρθρα)

15. ΚΩΦΩΣΗ: Πως είναι όταν έχεις κοχλιακό εμφύτευμα (Βίντεο)

 

16. Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό (Χρ. Μαναριώτη και Κων. Παπαγεωργίου)

17. Όλα τα κομμάτια μαζί: Μια ιστορία και μια ταινία για τον αυτισμό

18. Οδηγός του πολίτη με αναπηρία

19. Αυτισμός-Έντυπα (15 έντυπα)

20. Αυτισμός-Άρθρα (11 άρθρα)

21. Αυτισμός-Παράλληλη στήριξη (7 άρθρα)

22. BINTEO που διδάσκει τα παιδιά για τον αυτισμό

 

23. Παιδικά βιβλία με θέματα τη διαφορετικότητα, τα δικαιώματα του παιδιού και τον αντιρατσισμό. Ired -Ινστιτούτο για Δικαιώματα την Ισότητα & την Ετερότητα

24Υλικό για την επιθετικότητα και τη βία στα σχολεία (28 άρθρα)

25.  Άρθρα για την επιθετικότητα και τη βια στα σχολεία (13 άρθρα)

26. Βίντεο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον σχολικό εκφοβισμό (24 βίντεο)

27. Ακούοντα παιδιά κωφών γονέων -CODA (βίντεο)

28. www.prosvasimo.gr... Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες..."Σχεδιάζω για όλους"

29. Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο για την αντιμετώπιση του Σχολικού Εκφοβισμού 

30. ΒΙΝΤΕΟ: "Ημερολόγια εκφοβισμού" 

 

31. Τρια αντι-bullying animation που αξίζει να δείτε μαζί με τα παιδιά

Daisy  Chain


Τo This Day


Νίκησε τον νταή χωρίς να τον αγγίξεις


 

 

 

 

 

 

 

Διαχείριση